Mängudest etüüdideni

Mängime tähelepanu, meeskonnatööd ja eneseväljendust arendavaid mänge.

Edasi liigume juba improvisatsiooniliste etüüdide juurde.

Kadri Kosk on Tartu Raatuse Kooli draama-ja kunstiõpetuse õpetaja.