Võrgustikutöö olulisus abi vajava õpilase toetamisel

Töötoas on 20 kohta.
Töötuba toimub Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ruumis A116.

Töötoas räägitakse (lähtudes oma töökogemusest) abi vajavat last ümbritsevate võrgustike osalistest, nende koostööst ja sellest, kuidas saaks võrgustikutöö toimida tulemuslikult. Saab osaleda rühmatöös, et harjutada võrgustiku loomist ja selle liikmeks olemist.

Töötoa juhid on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi õpilasnõustaja ja Eesti Sotsiaalpedagoogide Ühenduse juhatuse liige Kerli Kaldmaa ning Tartu Hariduse Tugiteenuste Keskuse sotsiaalpedagoog ja Tartu sotsiaalpedagoogide aineühenduse koordinaator Lea Voltri.