Võõrkeelsete ürituste kogemus Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis

Töötoas on 32 kohta.

Töötuba toimub Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi ruumis B203.

Töötoas tutvustatakse lühidalt kooli gümnaasiumiastme tunniväliseid üritusi ühe õppeaasta vältel (Euroopa keeltepäev, giidipraktika, maakondlik mälumäng, võõrkeelte nädal). Kuna gümnasistidele toimub vähe piirkondlikke üritusi, siis julgustatakse õpetajaid oma ideid ellu viima ja parimaid praktikaid jagama, sest nii mõnigi koolisisene üritus võiks saada laiema kõlapinna.

Edda Kaimre ja Estra Tõnisson on Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumi inglise keele õpetajad. Nad leiavad, et koolielus on peale ainetundide oluline ka pakkuda õpilastele lisaväärtusi õpilasvõistluste ja muude ürituste kujul. Näiteks korraldavad nad sellel aastal kaheksandat korda maakondliku ingliskeelse mälumängu.