Uhhuu! Mis, kus, kes, miks ja kuidas?

Vaatleme sotsiaalmeedia keskkondade toel kõrvulukustavaks muutunud infomüra ning konspiratsiooniteooriate ja desinformatsiooni levikut. Kes, mis ja kus on tegelikult need, keda peetakse “uhhuuks”? Kes on infokorratuses kõige haavatavamad? Ja lõpuks: mida me saame teha nii indiviidi, kogukonna, organisatsiooni kui ka institutsioonide tasandil, et olukorda parandada?

Maria Murumaa-Mengel on Tartu Ülikooli meediauuringute kaasprofessor. Ta on töötanud põhikoolis ja gümnaasiumis meediaõpetajana, ent viimasel kümnel aastal keskendunud Tartu Ülikoolis uurimisteemadele, mis on üht- või teistpidi seotud (digi)meedipädevuste ning noortekultuuriga digiplatvormidel. Ta koolitab regulaarselt õpetajaid, noorsootöötajaid, lapsevanemaid, raamatukogutöötajaid ja paljusid teisi huvirühmi teemadel, mis ulatuvad pornograafilisest meediasisust kuni sisuloojate fänkondadeni ning infoaktivismist sotsiaalmeediapausideni.

Õpituba toimub Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumis (palume registreeruda) ning kantakse üle ka Tartu haridusfestivali Facebooki lehel (registreerumine pole vajalik).