Tuleviku loojad STEAM ja robootika

Robootika ja STEAM-õpe toetavad laste tulevikuoskuste omandamist, probleemülesande lahendamist ning uute teadmiste kinnistumist mänguliste ja loovate tegevuste kaudu. STEAM-õppes on lastel võimalus ise käed külge lüüa ja toetavas keskkonnas oma vigadest õppida. Kui vahendid on kogu aeg kättesaadavad, siis kasvab lapsel ümbritseva maailma vastu järk-järgult loomulik huvi.

Õpituba jaguneb kaheks. Kõigepealt uurime tasakaalu käepäraste vahenditega (nt pulgad, klotsid ja kirjaklamber). Seejärel tutvume robootikavahendite Matalabi ja Bee-botiga, millega saab proovile panna oma loovuse: võrrelda robotite eripärasid, lisada värve ja lasta fantaasial lennata. Näitame võimalusi, kuidas leida koos lastega lahendusi probleemülesannetele ning lõimida robootikavahendeid õppetegevustesse.

Karin Eesmaa on töötanud viimased 10 aastat alushariduse valdkonnas rühmaõpetaja ja direktorina ning huviringide juhendajana. Tal on alushariduse pedagoogika bakalaureusekraad ja haridustehnoloogia magistrikraad. Tema üks suurim kirg on robootika, sest see arendab laste loogilist mõtlemist ja loovust. Aastate jooksul on ta juhendanud robootika huviringe nii koolieelikutele kui ka põhikooliõpilastele. Praegu töötab ta haridustehnoloogina Lasteklubis Väike Päike, kus ta teeb iga päev tööd selle nimel, et toetada õpetajaid ja lapsehoidjaid robootika ja STEAM-õppe lõimimisel õppesse.

Kaili Olgo on ääretult loominguline ja tahab alati pakkuda lastele põnevaid tegevusi. Ta oskab neid tegevuste ajal toetada, annab neile ruumi eksida ja seejärel aitab leida õige lahenduse. Ta on lõpetanud alushariduse pedagoogika bakalaureuseõppe ja täiendanud end robootikakoolitustel. Ta töötab 2018. aastast Väikse Päikse Tartu lasteaias rühmaõpetajana, juhendab robootika huviringe ja korraldab töötubasid.