Traumaatilise sündmuse läbielanud lapse toetamine koolis

Koolisuhetes võib raske kriisikogemusega lapse lugu hargneda iga koolitöötaja ees. Eksihirmust „mittenägemine“ või teadmatusest tulenev oskamatu esmane abi võivad saada õpilase edasise toimetuleku jaoks määravaks.

  • Kuidas siis mõista last, kelle elus on olnud traumaatiline üleelamine?
  • Millised tegurid toetavad last traumasündmuse järel tavaellu naasmisel?
  • Millised võivad olla lapse hilisemad traumareaktsioonid?

Regita Saksing on Miina Härma Gümnaasiumi õpilasnõustaja, kes on saanud kriisinõustaja põhjaliku väljaõppe Kriisinõustamise ja Eneseleidmise Keskuses Mahena (juhendas Tiina Naarits-Linn). Ta on Eesti Kriisinõustamise Ühingu aktiivne liige.