Trauma- ja leinakogemus koolielus. Mida teha? Kuidas olla?

Töötoas on 15 kohta.
Töötuba toimub Tartu Hansa Kooli IV korruse avatud alal A-4.
Koolielus võime seista ootamatult silmitsi väga raskete teemadega, millega tuleb tegeleda aega ja pead kaotamata.
Kuidas viia koolipereni teade õpilase või õpetaja raskest traumast või lausa surmast?
Mil viisil saab toetada ja peab toetama raske trauma saanud või hukkunud õpilase pereliikmeid, klassikaaslasi, koolisõpru, õpetajaid?
Millist abi vajavad aitajad ise?
Neile ja veel rohkematele selle valusa teema küsimustele anname vastuseid oma kooli kogemusele tuginedes.

Marika Vares on Tartu Hansa Kooli õppejuht, 40-aastase pedagoogilise, sh 21-aastase koolijuhi kogemusega. Oma töös peab ta väga oluliseks inimeste ainulaadsuse väärtustamist. Koolielus on ta pidanud seisma silmitsi väga keeruliste, isegi traagiliste olukordadega, mil ta on saanud abi ja tuge koolivälistelt spetsialistidelt ja inimestelt, kellel on leina ja erinevate kriiside teemadega praktilisi kogemusi. Ta on nüüd valmis jagama oma kogemusi selles raskes valdkonnas.

Triinu Riis on Tartu Hansa Kooli sotsiaalpedagoog, kes on puutunud leinateemaga oma töös kokku mitmel moel. Ta on osalenud kriisimeeskonna töös olukorraga tegelemisel ja toetanud lapsi nii individuaalselt kui ka rühmategevustes. Abistajana on teda keerulises olukorras aidanud mõte, et kõik tunded on lubatud ja vahel võivad need tunded olla väga vastakad.

Maarja Masing on Tartu Hansa Kooli psühholoog, kes on töötanud viimased kümme aastat noorsoo- ja haridusvaldkonnas, sh olnud Rajaleidjas tegutsedes kriisimeeskonna liige. Neil aastatel on ta kokku puutunud mitme traumaatilise sündmusega ning olnud toetaja rollis ja ruumi hoidja, et lubada avalduda sellel, mis vajab väljendumist. Samuti on ta kogenud isiklikus elus olukordi, mis on sel ajal võtnud väga palju, kuid aegamisi avanud ja avardanud arusaamist, lisanud uusi tähendusi. Ta usub, et meist paljudel on sisemisi ressursse rohkem, kui ise kipume arvama, ja sageli just siis, kui seisame silmitsi suure keerukusega.