Tehnoloogilised abivahendid eesti keele õppes

Tutvume nende automaatse tekstianalüüsi võimalustega, mis toetavad eesti keele õppimist ja õpetamist nii emakeele kui ka teise keelena.

Eeskätt keskendume Tallinna Ülikoolis valmivale keeleõppe ja -analüüsi keskkonnale ELLE. Selle tööriistad võimaldavad uurida õpilaste koostatud või õppetekstide sõnavara ja grammatikat ning hinnata tekstide korrektsust, keerukust ja keeleoskustaset.

Lisaks heidame ülevaatliku pilgu sellele, milliseid elektroonseid abivahendeid ja keeleressursse leidub õppetöö jaoks veel.

NB! Olete oodatud osalema ka oma arvutiga.

Kais Allkivi-Metsoja on Tallinna Ülikooli nooremteadur ja õppejõud ning keeletehnoloogia töörühma liige. Oma doktoritöös keskendub ta eesti keele kui teise keele oskuse automaathindamisele.