Tasakaalupunktid pikas tunnis

Kuidas kavandada pikk tund nõnda, et nii õpilaste tähelepanu oleks haaratud kui ka õppekava saaks läbitud? Kuidas hoida tunni eri osade vahel tasakaalu ja toetada õpilaste ennastjuhtivust?

Nendele küsimustele peaksidki osalejad saama töötoas vastuse. Lisaks jagatakse nippe ja praktilisi soovitusi.

Ingrit Tera on Tartu Forseliuse Kooli põhikooli aineõpetaja ja kolmanda kooliastme juht. Koolikorraldustiimi liikmena on ta algusest peale olnud õppekorralduse muudatuste juures.