Tasakaal õppimise ja õpetamise vahel

Oma ettekandes võtab Kriste Talving fookusesse tasakaalu, mis aitaks toetada nii õpetajat kui õpilast ja muudaks tõhusamaks nii õppimise kui õpetamise. Kriste räägib tasakaalust teooria ja praktika ning õpetamise ja õppimise vahel.

Kriste Talving on Tallinna Ülikooli Haridusteaduste instituudi õpetajakoolituse õppejõud ning Pärnu Ühisgümnaasiumi arendusjuht, kellel on 15-aastane õpetajatöö kogemus. Kriste peamised uurimishuvid ja -valdkonnad on seotud hariduspsühholoogiliste teemadega, mis keskenduvad õppimise ja õpetamise toetamisele – (õpi)motivatsioon, mälu– ja õpistrateegiad, metakognitsioon ning õppimisprotsessiga seotud uskumused.
Nimetatud teemades on Kristel ka praktiline kogemus õpetaja, õppejõu, haridusjuhi, õpetajate, haridustöötajate ja koolimeeskondade koolitaja ning lapsevanemana.

Õpituba toimub Tartu Tamme Gümnaasiumi saalis (palume registreeruda) ning kantakse üle ka Tartu haridusfestivali Facebooki lehel (registreerumine pole vajalik).