Tagasivaade põhikooli loodusainete ainekavale

Leiame koos vastused küsimustele,

  • mida peaksime põhikooli loodusainete tundides väärtustama ja
  • mis on 21. sajandil loodusteaduslikus hariduses relevantne.

Lauri Kõlamets on Tartu Raatuse Kooli loodusainete õpetaja ja Tartu Ülikooli haridusteaduste doktorant.