STEAM- ja projektipõhine õpe õues tuulikuga

Töötoas tutvustatakse STEAM-põhimõtete mõtestatud rakendamist ainetundides.

Osalejad kehastuvad inseneride ja teadlaste meeskondadeks, kelle eesmärk on panna telefon laadima tuuliku abil. Ühiselt uuritakse nähtusi seal, kus need on: õues. Korraldatakse eksperimente ja arutletakse ainetundide lõimimise võimaluste üle.

Huvi Outdoor pakub aktiivseid STEAM-projekte ja õuesõppevahendeid. Need aitavad kujundada üldpädevusi ja teevad õppimise huvitavaks ning toetavad õpetajaid päriselulise õppe rakendamisel, lõimides õppeaineid. Loome võimalused aktiivseteks ainetundideks õues, suurendades nii õpilaste õpimotivatsiooni kui ka õpetajate heaolu.

Jana Liiv on Huvi Outdoori haridussisu juht ja Laura Herm teadussisu juht.