Sotsiaal-emotsionaalse õppe võimalusi algklassides

Klassiõpetaja seisab katsumuse ees kujundada koostöine klassikeskkond. Koos õppimisel tuleb pöörata tähelepanu õpilaste sotsiaal-emotsionaalsete oskuste arendamisele.

Tutvustamegi õpitoas kaht sotsiaal-emotsionaalse õppe võimalust: õppekomplekti „Mina-Ise“ ja oskuste õppe projekti „Oskuslik klass“. Jagame oma kogemusi seoses õppekomplekti kasutamise ja projektis osalemisega.

Õpituba on mõeldud eelkõige 1.–2. klassi õpetajatele.

Killu Teras on Tartu Karlova Kooli klassiõpetaja ja Kristiina Tõnson Tartu Kesklinna Kooli klassiõpetaja. Neid seovad õpingud Tartu Ülikooli kaasava hariduse magistriõppes, mille nad lõpetasid sel aastal. Töötoa teema on välja kasvanud nende tegevusuuringust.