Siin oled kasvanud. Tasasel maal. Siit on su rahu ja tasakaal …

Kuidas saavutada tasakaal keeltes, kultuurides ja ajastutes, inimese sisemaailmas ja ümbritsevas maailmas?  Kes ma olen ja kuhu ma liigun, kus on mu koht selles laias maailmas?

Õpitoas paneme ennast põhikooli lõpetaja rolli. Otsime neile küsimustele vastuseid keele, kirjanduse, kultuuri, pärimuskultuuri ja ajaloo abil.

Diana Joassoone on Tartu Annelinna Gümnaasiumi eesti keele ja kirjanduse õpetaja. Julia Trubatšova on kooli õppejuht ja muusikaõpetaja.