Saan ise hakkama! Kujundame inglise keele keelekümblustundides iseseisva õppija

Töötoas on 15 kohta.
Töötuba toimub Tartu Erakooli (Tähe 4) ruumis 306.

Töötoas antakse ülevaade keelekümblusmetoodika olemusest ja selles rakendatavatest metoodilistest võtetest. Võtted sobivad I kooliastmele.

Töötoa juhid on inglise keele õpetajad, kes kasutavad oma töös keelekümblustunde.