Rühmaõpetaja eneseanalüüsimudel kui üks viis oma tööd analüüsida

Töötoas on 25 kohta.
Töötuba toimub Tartu Ülikooli eetikakeskuses Jakobi 2–114.

Osalejad saavad järele proovida ja tagasisidestada Tartu Ülikooli eetikakeskuse loodud rühmaõpetaja eneseanalüüsimudelit, mis on mõeldud rühmaõpetaja kui väärtuskasvatuse võtmeisiku rolli mõtestamiseks. Laiemalt saab mudelit kasutada ka rühmaõpetaja ja lasteaiapere liikmete vahel arutelu loomiseks näiteks ühiste ootuste ja kokkulepete üle, rühmaõpetaja enesearengu suunamiseks ja vastutusvaldkondade jagamiseks.

Töötuba juhivad Tartu Ülikooli eetikakeskuse hea kooli ja lasteaia meeskonna liikmed Mari-Liis Nummert, Nele Punnar ja Helen Hirsnik. Nad kuuluvad rühmaõpetaja eneseanalüüsimudeli väljatöötajate meeskonda.