Paneme internetiohutuse ja meediaõpetuse mängudesse!

Töötoas õpime, kuidas rääkida laste jaoks nii igapäevasest, aga samas väga abstraktsest internetist ja selle ohtudest mängude kaudu.

Osalejad lahkuvad töötoast vähemalt kümne uue ideega, kuidas mängustada meediaõpetust.

Inger Klesment töötab Tartu Ülikooli juhitud Balti infohäirete sekkekeskuse kommunikatsiooni ja meediapädevuse spetsialistina. Kuigi igapäevatöös tegeleb ta väga paljude sihtrühmade meediapädevuse arendamisega, korraldades näiteks üritusi või andes hoopis loenguid ja koolitusi, siis tema suurim kirg on 5- kuni 10-aastaste laste meediapädevuse arendamine mänguliste meetodite kaudu. Mängudes on osalenud juba üle 3000 lapse üle Eesti.