Õpioskuste arendamine nukulavastusmängude abil

Õpitoas saab teadmisi ja kogemusi selle kohta, kuidas arendada lasteaias lastel

  • nukulavastusmängude abil õppimiseks olulisi oskusi: tähelepanu, mälu, mõtlemist, tajude kasutamist ja eneseregulatsiooni;
  • lugude jutustamise ja lihtsa loo lavastamise kaudu kõne- ja eneseväljendusoskust ning loovat mõtlemist.

Heidi Sarap on klassiõpetaja hariduse ja pikaaegse kogemusega lasteaiaõpetaja, kes on alushariduse pedagoogide mentor ja Tartu Ülikooli praktikajuhendaja. Ta on pälvinud Tartu aasta õpetaja tiitli (2020).