Õpilase ennastjuhtivuse toetamine I kooliastmes ja üldõpetuses

Töötoas on 20 kohta.

Töötoa juht jagab kogemust, kuidas tegeldakse Tartu Forseliuse Kooli I kooliastmes õpilase ennastjuhtivuse toetamisega ja kuidas see seostub üldõpetusega. Osalejad saavad praktilisi nippe ja mõtteid, mida kasutada ka oma tundides.

Liis-Marii Roosnupp on Tartu Forseliuse Kooli I kooliastme juht ja klassiõpetaja. Tema südameasi on ennastjuhtiv ja iseseisev õpilane, kes oskab seada sihte ja teha mõistlikke valikuid. Koolis peab Liis-Marii Roosnupp väga oluliseks õpetajate koostöö soodustamist ja koolikeskkonna kui töökultuuri mõtestamist, mille tulemusel liigub õpetajaskond kui meeskond ühise eesmärgi poole.