Õpilase enesejuhtimisoskuste toetamine refleksioonilehtede ja eesmärgistamise meetoditega. Ideid ja nippe Shaté Tantsukoolist

Töötoas on 10 kohta.
Töötuba toimub Shaté Tantsukooli loovuskeskuses Atlantise maja 1. korrusel.

Vestlusringis jagatakse praktilisi ja hästi toiminud nippe, kuidas suunata õppijaid endale ise eesmärke seadma ning märkama oma arengut. Samuti jagatakse praktilisi töölehti, mis võiksid anda õpetajatele inspiratsiooni enda õppijate jaoks kasutamiseks ja kohandamiseks.

Krõõt Kiviste on Shaté Tantsukooli juht ja tantsuõpetaja, kes on koostöös oma meeskonnaga pikalt arendanud ja testinud eesmärgistamise ja refleksiooni meetodeid. Selle eesmärk on olnud toetada ennastjuhtivate õppijate arengut, enesetõhusust ja enesemääratluspädevust.

Töötoast tehakse otseülekanne Tartu haridusfestivali Facebooki lehel.