Õpetaja kui tasakaalukunstnik

Õpitoas tutvume meetodite ja vahenditega, mida saab (lasteaia)õpetaja kasutada laste tähelepanu, keskendumise ja tasakaalu(kuse) jaoks, et õppimine saaks toimuda.

Teeme läbi meetodid, mis aitavad lasteaiaõpetajal luua keerukas olukorras (nt laste üleminek ühelt tegevuselt teisele, nende kuulama, kaasa mõtlema ja kaasa rääkima panemine) tasakaalustatud ja helge meeleolu.

Külvi Teder on Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia looja, hoidja ja (p)arendaja. Ta on üle 20 aasta imetlenud ja väärtustanud alushariduse olulisust inimeseks kasvamisel.