Õpetaja kui oma lasteaiarühmas tasakaalu looja

Kavas on kogemuslik õpituba teemal, mida arvestada toimiva tegevuskava koostamisel siis, kui lasteaiarühmas on kolme vanuserühma lapsi ja lisatoe vajadusega lapsi.

  • Erineva vanuse ja arenguga laste ühises õppetegevuses raskusastme arvestamine ja rakendamine.
  • Nädalakavades lõimitud tegevuste planeerimine ja elluviimine nii, et kõik valdkonnad oleksid tegevustega kaetud ning lastel jääks aega ka loovaks vabamänguks.

Agnes Vaimann ja Janika Bachmann on töötanud meeskonnana 10 aastat. Praktikutena on nad nõus jagama oma kogemusi, kuidas muuta esialgu keerulisena tunduv olukord võimaluseks ning luua tasakaal.