Õpetaja, aita ennast ise ehk Mida kõike tuleb koolis ette ja kuidas sellega toime tulla?

Õpitoas analüüsime koolis ettetulevaid olukordi. Püüame mõista, mida võiksid asjaosalised tunda ja kust on need tunded pärit. Arutleme selle üle, kuidas oleks mõistlik käituda ning jagame ja kasutame praktilisi tööriistu õpetaja eneseanalüüsiks.

Ewa Roots on Tartu Veeriku Kooli psühholoog ja Maia Boltovsky arendusjuht. Nende südameasi on see, et koolis oleks rahulik ja rõõmus meeleolu ning et seal saaks õppida.