Ole arhitekt!

Kui küsida, milleks meile kirjaoskus, siis ei tekiks kellelgi kahtlusi selle oskuse vajalikkuses. Kui küsida aga, milleks meile ruumiharidus, võib nii mõnigi jääda selgitustega hätta.

Ruumiharidus annab inimesele ruumi lugemise oskuse. Seda võiks kirjeldada kui ruumi erinevate osade märkamist ja tekkivate seoste mõistmist. Kui saame aru, millest ruum koosneb ning analüüsime ennast ruumis, siis võime aimata ka seda, kuidas ruum meid mõjutab, kuidas käituma paneb või millist meeleolu loob. Siit ainult sammuke edasi ning võimegi asuda fantaseerima selle üle, kuidas me ise saame ruumi mõjutada ja aidata kaasa uue ruumiolukorra tekkele.

See abstraktne sõna “ruum” võib tähistada meie isiklikku pühapaika, aga ka avalikku, paljude huve teenindavat keskkonda, nii köetud siseruumi kui ka katmata välisruumi või koguni mõtteis külastatavat fantaasiaruumi.

Töötuba “Ole arhitekt!” on Arhitektuurikooli samanimelisest ülesannete raamatust ruumihariduslike ülesannete tutvustamine ja läbi tegemine.

Kerli Irbo esindab Arhitektuurikooli, mis on ainus ruumivaldkonna huviharidust pakkuv kool Eestis. Selle tunnid on suunatud ruumilise mõtlemise arendamisele. Huvikoolis leiavad nooremad lapsed küsimusi, vastuseid ja uusi teadmisi käelise tegevuse käigus. Vanemad õppijad lahkavad uusi teemasid sügavuti ning saavad praktiliste ülesannete kujul tõsisemaid kogemusi ruumiga tegelevate erialade igapäevast. Töötubades ei õpita mitte arhitektiks, vaid keskendutakse pigem ruumi märkamisele, mõistmisele, tajumisele ja loomisele.

Õpituba toimub Arhitektuurikoolis. See asub Aparaaditehase hoones Paranduskeldri II korrusel (sissepääs Kastani ja Riia tn nurgalt).