Noor looduseuurija

See on kolmanda kooliastme loodusainete õpetajatele mõeldud aktiivne ja praktilistest ülesannetest koosnev õpituba. Selle tegevust on neil võimalik ise kasutada õppeprotsessi mängulisemaks muutmiseks loodusainete lõimingu kaudu ja õpitu kinnistamiseks.

Osalejad kasutavad 7.–9. klassides omandatud teadmisi füüsikast, keemiast, geograafiast ja bioloogiast.

Tegevuse käigus liigutakse ühest ruumist teise. Iga aineploki jaoks on 20 minutit, et lahendada ruumis praktilisi ülesandeid. Punkte kogutakse igas aines ja saadud punktide alusel selgub võitjameeskond.

Tatjana Ojavere, Merili Otsa, Merilin Mühlberg, Igor Bitov, Irina Hindriksoo, Toomas Vaino ja Reimo Arba on Tartu Annelinna Gümnaasiumi õpetajad.