Muutuste juhtimine Tartu Forseliuse Koolis ennastjuhtiva õppija suunas

Töötoas on 24 kohta.
Töötuba toimub Tartu Forseliuse Kooli ruumis 103.

Õpitoas tutvustatakse, kuidas on Tartu Forseliuse Koolis viimase kolme aasta jooksul süsteemselt tegeletud õpilaste enesejuhtimisoskuste toetamisega, sh muudetud tundide pikkust, loodud materjale ennastjuhtiva õppija toetamiseks ja õpetatud õpistrateegiaid. Räägitakse ka sellest, kuidas on koolis seda muutust juhitud.

Kristi Mumm on Tartu Forseliuse Kooli õppejuht.