Mõtlemisoskuse arendamine koolieelses eas

Töötoas on 50 kohta.
Töötuba toimub Tartu Luterliku Peetri Kooli hoone (Küütri 1) II korruse kinosaalis.

Millised on lasteaias mõtlemise arendamise võimalused? Arutame läbi,  kuidas arendada nii loovat ja paindlikku, analüüsivat ja kriitilist kui ka tervislikku mõtlemist. Mõtiskleme selle üle, mis loom on metakognitsioon ja kas see sobib ka lasteaeda.

Külvi Teder on Tartu Luterliku Peetri Kooli lasteaia looja, pidaja ja õppejuht, kelle suur armastus on alusharidus, sealhulgas teemad, mis on hariduse ja arengu alus.