Meeskonna väärtuste kujundamine algklassides

Töötoas on 20 kohta.
Töötuba toimub Tartu Mart Reiniku Kooli Riia tn maja ruumis 205.

Arutame, millised on esimesed sammud koostöise klassikollektiivi loomiseks, kõrvalt kuulame lapsevanema vaadet.

Kogemust jagavad klassiõpetaja Rita Ehasalu ja lapsevanem Sirle Morozova.