Matemaatika jõukohastamise võimalusi individuaalsest õppekavast vähendatud õpitulemusteni

Õpitoas anname praktilisi soovitusi matemaatikaõppe jõukohastamiseks individualiseerimise, individuaalse õppekava ja õpitulemuste vähendamise teel. Käsitleme õpiraskustega õpilastele aine õpetamiseks vajalikke algoritme ja nende koostamise põhimõtteid.

Meelika Mailal ja Reet Lillel on pikaaegne kogemus nii riikliku kui ka lihtsustatud õppekava järgi õppivate õpiraskustega õpilaste õpetamisel ning toetamisel.