Luule kasutamine võõrkeeleõppes

Töötoas esitatakse ülesandeid ja harjutusi ingliskeelsete näidete alusel. Eesmärk on arendada nende abil ja kirjanduse kaudu õpilaste lugemisoskust, suulise eneseväljenduse oskust ja loovust.

See on ideetuba koos praktiliste näidetega ja õppematerjalidega selle kohta, kuidas kasutada ilukirjandust võõrkeeletunnis.

Hiie Heinmets on Tartu Variku Kooli inglise keele õpetaja.