Loodusainete õpetamine eesti keelest erineva emakeelega õpilastele

Töötoas on 10 kohta.
Töötuba toimub Tartu Annelinna Gümnaasiumi ruumis A535.

Töötoas tutvustakse mõnda võtet (ka praktilises tegevuses), mida saab kasutada 3., 7., 8., 9. ja 10. klassi loodusõpetuse ja keemiatunnis.

Tatjana Ojavere on Tartu Annelinna Gümnaasiumi keemiaõpetaja ning loodusalaste õppeprogrammide ja õppekäikude korraldaja.