Loodus kui õpikeskkond

Pakume välja ideid ja näiteid, kuidas korraldada esimeses kooliastmes lennupõhiselt või paarile klassile korraga lõimitud ainetunde ning õppepäevi väljaspool klassiruumi.

Õpituba sisaldab 45-minutilist näidistundi kooli õuealal.

Riin Jürgenson ja Kristiina Pavlenko on Tartu Raatuse Kooli klassiõpetajad.