Lasteaias mänguliselt targaks ja tasakaalukaks

Õpitoas jagame head praktikat, kuidas lõimida lasteaias tegevustesse Montessori metoodika elemente ning mänguliselt toetada laste enesekohaseid ja õpioskusi.

Praktiliste tegevuste ja videote kaudu tutvustame võimalusi, kuidas luua rühmas rahulik ja keskendunud töökeskkond.

Kairi Ennok on pikaajalise töökogemusega vanemõpetaja (magistrikraad). Maiu Ehasalu on pikaajalise töökogemusega sobitusrühma õpetaja. Aita Arund on õppealajuhataja.