Läbi linna. Lõimõppeprogrammide tutvustus

Töötoas on 30 kohta.
Töötuba toimub Tartu Veeriku Kooli ruumis A228.

Tartu Veeriku Koolis loodi eelmise õppeaasta viimase õppenädala sisustamiseks lennuülesed lõimõppeprogrammid. Õpitoas tutvustatakse nende loomise aluspõhimõtteid ja antakse ühe programmi näitel täpsem ülevaade sellest, kuidas lõimitud õppepäevi korraldati.

Töötuba juhivad kooli arendusjuht ja aineõpetajad, kes osalesid õppeprogrammi loomises ja elluviimises.