Koostöös ennastjuhtiva õpilaseni

Töötoas on 12 kohta.
Töötuba toimub SädeTERA ruumides (Tähe 4, sissepääs sisehoovist).

Ennastjuhtiv õpilane ei teki tühjast kohast. Teekonda tuleb alustada varakult ja seda tuleb toetada järjepidevalt.

Töötoas antakse ülevaade sellest, kuidas SädeTERAs õppimist eesmärgistatakse ja õpilasi eesmärkideni jõudmisel toetatakse.

Töötuba juhivad SädeTERA direktor, õppejuht ja 5. klassi klassiõpetaja ning 2. klassi klassiõpetaja.