Koostöiselt ja ahhaalikult targaks

Töötoas tutvustatakse Tartu Forseliuse Kooli näitel, kuidas toimib õpetajate koostöö. Juttu tuleb sellest, kuidas korraldatakse selles koolis koostööhommikuid ja luuakse ühiselt õppematerjale.

Üks teemasid on ainete lõiming. Osalejad saavad ise välja mõelda ühe vahva lõiminguprojekti.

NB! Võimaluse korral võta kaasa oma aine õpik ning vali sealt välja kaks-kolm teemat ja õpitulemust.

Eileen Laidus ja Kadriliis Karu on Tartu Forseliuse Kooli eesti keele ja kirjanduse õpetajad. Nad väärtustavad koostööd ning võtavad aega selleks, et ühiselt planeerida õppetunde ja -tegevusi.