Kõik võib olla muusika, kõik võib olla ka vaikus

Töötoas on 20 kohta.
Töötuba toimub Tartu Annelinna Gümnaasiumi ruumis A203.

Töötoa teema on eesti keelest erineva emakeelega õpilase minapildi kujundamine keele ja muusika kaudu.

Diana Joassoone on eesti keele teise keelena ja eestikeelsete ainete õpetaja ning klassiõpetaja. Julia Trubatšova on muusikaõpetaja, metoodik ning 1.–3. ja 10.–12. klasside õppealajuhataja.