Kõik õpilased tahavad kogeda õnnestumist

Räägime õpilaste võimestamise ja toetamise võimalustest koolikeskkonnas.

Mida saame teha selleks, et õpilase uskumused oma toimetuleku kohta toetaks teda koolis?

Töötuba juhib Tartu Veeriku Kooli hariduslike erivajadustega õpilaste õppe koordineerija Maris Vilms.