Klassijuhataja ja aineõpetaja tasakaal töös Tartu Forseliuse Kooli näitel

Töötoas arutleme selle üle, kuidas saavad klassijuhataja ja aineõpetaja teha õpetamisel tõhusamat koostööd.

Tartu Forseliuse Koolis on õpetajad töötanud välja omanäolise klassijuhatajatunni mooduli, mis on aineõpetajatele oma tundides suureks toeks.

Kavas on ka arutelu tõhusate ja ebatõhusate õpistrateegiate üle.

Sixten Hinnov on Tartu Forseliuse Kooli keemiaõpetaja ja ühe selle õppeaasta lõpuklassi juhataja. Kuni eelmise õppeaastani õpetas ta ka inglise keelt.