KLAPP seminar. Kas suhtleme arenemiseks või areneme suhtlemiseks?

NB! Üritusele toimub eraldi registreerumine. Registreerumislingi leiad ürituse kirjelduse lõpust.

Seminarile mahub 100 inimest.
Seminari kantakse üle Youtube vahendusel ning see on järelvaadatav.

Fookuses on laste ja täiskasvanute omavaheline suhtlemine kodu- ja kooliperes ning
Ukraina sõjapõgenike koolitee Eestis.

Seminari korraldab KoosOn MTÜ, mis viib ellu KLAPP programmi. Tegemist on valdavalt
Tartu koolides toimuva programmiga, mis arendab klasside siseseid suhteid, toob koolile
esile klassis olevad valupunktid ning juhib vanemate tähelepanu sellele, et ka nemad on
oma lapse klassi, kui grupi liikmed.

Programmi keskmes on klassiga kolmepäevane metsamatk, milles avalduv tuuakse
vanemate ette tagasiside koosolekul.
KLAPPe on vastavalt vanuserühmadele kolm:
● KLAPP_2 keskendub viiendate-kuuendate klasside peamiselt suhetega seotud
probleemide lahendamise toetamisele.
● KLAPP_3 keskendub enese tundmisele, mida toetab liikumine.
● Ukraina sõjapõgenike tõttu oleme loonud koostöös Eesti Punase Ristiga KLAPP_UA,
mis keskendub klassidele, kus on sõjapõgenike lapsed.Samuti oleme läbi viinud
Ukraina sõjapõgenike lastele mõeldud laagreid, milles on osalenud 300 last.

KLAPPidel käib seitsmes hooaeg. Toome KLAPP-matkadelt vanematele ja kooli klassis
olevaid tugevusi ja valupunkte. Tugevuste korral on lihtne – jätkake samas vaimus, aga mida
teha valupunktidega? Kooli võimekus (nii isikuline kui ideeline) on piiratud ja vanematel
puudub tihtigi aeg ja teadmine, kuidas on last toetada.

Soovime tuua vanemate ja kooli ette laiemat vaadet ning leida valupunktidele
võimalikult rakenduslikke lahendusi. Ukrainlastega seonduvate probleemidega
soovime tõsta teadlikkust koolides ja kodudes.

Täpsem ajakava: https://kooson.ee/seminarid/

Registreerumine: https://forms.gle/MNAaKHz2kKuDixaJ7