Kirjandustunnid visuaalkultuuri maailmas. Tasakaalu säilitamine ekraani ja raamatu vahel

Näidistunnis tutvustame mõningaid töömeetodeid selle kohta, kuidas kasutada tundides nüüdisautorite kirjandusteoste ekraniseeringuid, mis puudutavad aktuaalseid ühiskondlikke teemasid.

Tund toimub eesti keeles, aga osa materjale on inglise keeles.

Pavel Babtšenko on Tartu Annelinna Gümnaasiumi vene keele ja kirjanduse õpetaja ning valikkursuse “Vene kirjandus Eestis” õpetaja. Julia Trubatšova on kooli õppejuht ja muusikaõpetaja.