Keskkonnahoidlik õppeasutus. Toidu kasvatamisest kompostimiseni. Uued abimaterjalid õpetajatele

Õpitoas saate lühiülevaate sellest, mida leidub juhendmaterjalis “Õppeaed sügisest sügiseni” ja seda täiendavas metoodikakogumikus. Räägime ka sellest, kuidas toob rohelise kooli programm õppeasutusse keskkonnahoidliku mõtteviisi.

Praktilise tegevusena uurime kompostikaste nii õuealal kui ka erinevaid vermikompostreid. Teeme läbi komposti sobivate asjade jaotamise mängu, mille käigus saab selgeks komposteerumisprotsess. Lisaks uurime kompostielustikku.

Õpitoas kasutatavad juhend- ja õppematerjalid on valminud Tartu 2024 projekti “Kasvades oma toiduga” ja rohelise kooli programmi koostöös sel aastal.

Annelie Ehlvest on erialalt bioloog, praegu Tartu loodusmaja õppeprogrammide juhendaja ja materjali “Õppeaed sügisest sügiseni” autor. Eeva Kirsipuu-Vadi on õppinud nii kasvatus- kui ka keskkonnateadust, praegu on ta rohelise kooli programmi ja projekti “Kasvades oma toiduga” koordinaator.