Keha, keel, meel ja tehisintellekt

Kuidas ühendada keha, keel, meel ja tehisintellekt selleks, et jõuda paremate õpitulemusteni?

Tasakaalu saavutamine klassiruumis nii, et kõik õpilased saaksid õppida vastavalt oma võimetele ja oleksid kaasatud, on sageli keerukas ülesanne. Praegusaja maailmas on tehisintellekt hakanud muutuma üha olulisemaks kaaslaseks ka igapäevaelus.

Irina Art on Tartu Annelinna Gümnaasiumi inglise keele õpetaja ning Marjam Paap inglise, prantsuse ja hispaania keele õpetaja.