Kaasav haridus klassiruumis. Praktilisi nippe aineõpetajale ja klassijuhatajale

Töötoas jagame Tartu Hansa Kooli tugimeeskonna liikmetena koolielus kasutatavaid praktilisi võtteid ja anname nõu ülesannete kohta. Räägime tegevustest, mis on andnud meie töös (õppetundides ja olukordade lahendamisel) häid tulemusi ning proovime neid üheskoos läbi.

Juhindume mõttest, et kõik tegevused ja ülesanded pole kõikidele õpilastele ühtviisi toetavad. Kui meil on rikkalikum harjutuste repertuaar, on võimalus jõuda kõigi õppijateni.

Meil on kogemus nii õpilaste õpetamise kui ka õpetajate ja lastevanemate juhendamisega.

Osalejad saavad kaasa väikese kokkuvõtte harjutustest ja tegevustest, mida saab rakendada õpilastega.

Töötuba juhivad Tartu Hansa Kooli eripedagoogid Helina Aasmaa ja Anna-Maria Toompere, sotsiaalpedagoog Triinu Riis ning õppejuht Marika Vares.