Juhime õppimist II ja III kooliastmes

Töötoas on 25 kohta.
Töötuba toimub Tartu Forseliuse Kooli ruumis 205.

Õppimise juhtimise töötoas tuleb juttu tõhusate õpistrateegiate juurutamisest ja kasutamisest II ja III kooliastmes. Plaanis on rääkida Tartu Forseliuse Kooli tööst õpioskuste arendamisel ning anda osalejatele hulganisti praktilisi näiteid ja tegevusi erinevate õppeainete tundide jaoks.

Ingrit Tera on Tartu Forseliuse Kooli põhikooli aineõpetaja, kes on tõhusate õpistrateegiate juurutamisega tegelenud mitmes õppeaines.

Töötoast tehakse otseülekanne Tartu haridusfestivali Facebooki lehel.