JÄÄB ÄRA! Hübriidmäng “Looduslik valik”. Kuidas õpetada bioloogiatõdesid mängu kaudu?

Töötoas on 20 kohta.
Töötuba toimub Tartu Tamme Gümnaasiumi (Nooruse 9) bioloogiaklassis (ruum 205).

Töötoas mängitakse töötoa juhi Aivar Meldre loodud hübriidmängu “Looduslik valik”.
Töötuppa on oodatud eelkõige gümnaasiumi bioloogiaõpetajad, kes õpetavad oma töö käigus evolutsiooni. Oodatud on ka kõik teised, kes tegelevad teaduse propageerimisega ja mängulise õppe (ingl gamification) edendamisega.
Mis teeb sellest mängust hübriidmängu? Tegu on küll tavalise lauamänguga, kus on mängukaardid, vahetuskurss jm füüsilisel kujul mängija käes ja laual, kuid evolutsiooni ja planeedi keerukusest tingituna on lauamängu maailm arvutis mängumootorina. Mängumootor loob algoritmi, arvestades mängijate (keda õppe-eesmärgil nimetatakse organismideks) jaoks planeeti ja selle keskkonnatingimusi ning nende muutumist. Mängu eesmärk on lihtne: ära sure välja! Selleks peab mängija pidevalt muteeruma (evolutsioneeruma), teiste organismidega võistlema ja elama üle massväljasuremist põhjustavaid katastroofe. Kui ta seda ei suuda, sõelub “Looduslik valik” välja vähem kohased liigid ja mängija kaotab mängu, surres välja.
Mängu eesmärk on anda õpilastele ja teistele lauamänguhuvilistele edasi evolutsiooni põhitõdesid ilma, et peaks õppima loenguvormis. Mängureeglid põhinevad evolutsioonireeglitel ja mänguobjektid (kaardid, vahetuskurss jm) on nimetatud nende evolutsioonilistest/teaduslikest nimetustest lähtudes. Mängulaua moodustavad keskkonnatingimused, millel on ka reaalsed (sh planeedi ajalugu peegeldavad) väärtused. Mäng põhineb juhuslikel sündmustel nagu evolutsioon ja on ettearvamatu. Kahte ühesugust mängu ei ole olemas, iga mängukord on ainulaadne nagu evolutsioon.

Mängukord kestab umbes üks tund. Töötoa eesmärk on mängida seda läbi kaks korda, millele lisandub mängu tutvustus, lühike erialane loeng jm (kokku kolm tundi).

Aivar Meldre on Tartu Tamme Gümnaasiumi bioloogiaõpetaja ja teaduse propageerija (eelkõige Tartu Ülikooli teaduskoolis), bioloogiaentusiast ja põnevate ideede generaator, samuti “Kuidas õppida lõbusalt?” õpetamisviisi edendaja.