Hingeline tasakaal ja tervendav heksameeter

Jaanus Rooba annab esimesel tunnil lühiülevaate Tartu Maarja Kooli tegevustest erituge vajavate õpilastega. Ta kõneleb ka õpetaja enesekasvatusest hingelise tasakaalustajana ja kasvatusliku eeskujuna õpilastele.

Teisel tunnil räägib Cornelis Lakeman heksameetrist kui tasakaalustavast ja tervendavast rütmist ning teeb sellega seotud harjutusi.

Pärast koolitust on võimalus teha kooli ruumides ringkäik.

Jaanus Rooba on Tartu Maarja Kooli direktor ja Cornelis Lakeman muusikaõpetaja.