Heastavad ja taastavad võtted klassijuhataja aardelaekas

Töötoas on 25 kohta.
Töötuba toimub Tartu Hansa Kooli II korruse avatud alal A-2.

Klassijuhataja aardelaekasse saab koguda oskusi, teadmisi, mänge ja palju muudki vajalikku, mis toetavad nii õpetajat kui ka õpilasi ning teisi koostööpartnereid (nt lapsevanemaid, kolleege). Klassijuhataja on suhete looja, hoidja ja taastaja.
Töötoas tutvustame taastava õiguse viit põhimõtet, mis on tervete ja hoolivate suhete alus.
Pakume osalejatele võimalust osa saada Tartu Hansa Kooli kogemusest selle kohta, kuidas aidata luua, säilitada ja parandada (koolipere) kõikvõimalikke suhteid. Arutleme, kas taastav ja heastav suhtumine olukordade lahendamisel on ennekõike mõtteviis või pigem meetodite ja tehnikate kogum.
Tutvume lähemalt ringimeetodiga, mida saab kasutada nii probleemide ennetuseks kui ka olukordade heastamiseks.

Koidu Tani-Jürisoo on psühholoog, täiskasvanukoolitaja, superviisor, coach, terapeut ja AMI juht. Ta on töötanud koolis õpetajana kõikides vanuseastmetes ning olnud tugimeeskonna looja ja eestvedaja. Praegu teeb ta aktiivset koostööd nende spetsialistidega, kes toetavad noorte arengut eri valdkondades, st õpetajate, koolijuhtide, politseinike, kriminaalhooldajate, lastekaitsetöötajate ja paljude teistega. Selle eesmärk on tagada noortele tõhusam ja igakülgne arengutugi ning suurendada nendega töötavate inimeste toimetulekut ja rahulolu. Ta on paljude programmide ja arvukate õppematerjalide autor, kes on juhtinud koolitajate, programmijuhendajate, nõustajate ja terapeutide väljaõpet. Ta on “Hooliva kooli” mudeli loomise eestvedaja, autor ja juhtivkoolitaja.

Triinu Riis on Tartu Hansa Kooli sotsiaalpedagoog ning heastava klassiruumi / taastava õiguse temaatika praktik, kes on õppinud taastava õiguse koolitajaks. Tema jaoks on oluline taastava õiguse meetodite kasutamine koolis nii konfliktolukordade lahendamisel, mitmesuguste teemade arutamisel klassis kui ka igapäevasuhtluses. Tema kool on praegu põnevas protsessis, sest on asunud rakendama taastava õiguse koolikeskset mudelit, millele viitab Belinda Hopkins nii oma koolitustel kui ka raamatus “Restorative Classroom Practice” . Viis, kuidas meie täiskasvanutena suhtleme omavahel ja õpilastega, on parim moodus seda mudelit õpetada: ole(n) ise muutus, mida kooliellu sisse viia püüad (püüan)!

Marika Vares on Tartu Hansa Kooli õppejuht ning heastava klassiruumi / taastava õiguse temaatika praktik. Tal on 40 aastat pedagoogilist, sh 21 aastat koolijuhi kogemust. Ta peab oma töös väga tähtsaks inimeste ainulaadsuse väärtustamist. Ta on osalenud Belinda Hopkinsi taastava õiguse koolitustel ning rakendanud sealt saadud oskusi töös õpilaste ja lastevanematega. Tal on hea võimalus tegutseda taastava õiguse põhimõtteid järgides koos kolleegidega. Üheskoos heastavaid ringe korraldades ja konflikte vahendades on nad kogenud meetodi toimivust ja tuge abivajajaile. Oma kogemusi on nad jaganud ka väljaspool kooli. Marika Vares väärtustab enese arendamist, õppides taastava õiguse koolitajaks.