Haridusprogramm “Ettevõtlik kool” teoorias ja praktikas

Töötoas on 25 kohta.

Kell 12.30 algab kogunemine ja tervitusamps, tegevus algab kell 13.

Haridusprogramm “Ettevõtlik kool” on nüüdisaegse hariduse kvaliteedimärk ning põneva ja kaasava õppimise metoodika koondnimetus. See on ühtlasi programm, mis toob koolidesse ja lasteaedadesse rohkem iseseisvat ja ettevõtlikku hoiakut, arendab lastes otsustusvõimet ja ärgitab tegutsemishimu.

Töötoas tutvustatakse programmi põhimõtteid ja sisu. Oma kogemusi ja näiteid selle metoodika rakendamisest jagab Tartu Lasteaia Ristikhein direktor Margot Fjuk ja juhtivõpetaja Kadi Laarmann.

Osalema on oodatud Tartu ja Tartumaa lasteaedade direktorid, õppealajuhatajad ja õpetajad.

Tartu Lasteaed Ristikhein on haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” liige, kes juhindub oma tegevuste kavandamisel ja elluviimisel “Ettevõtliku kooli” metoodikast. Lasteaia juhtivõpetaja Kadi Laarmann kasutab oma töös programmi TULEM-meetodit, mille abil saab koostada ja analüüsida projektiõppe plaane. “Ettevõtliku kooli” põhimõtted ja projektiõpe on omavahel seotud ning muutnud tema õppeprojektiideega järjest ettevõtlikumaks.

Ene Nool on Rakvere Rohuaia Lasteaia direktor, kuulub haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” koolitajate meeskonda ja annab õppeasutustele selle programmi koolitusi.

Kohalikul tasandil koordineerivad haridusprogrammi “Ettevõtlik kool” maakondlikud arenduskeskused, Tartumaal teeb seda SA Tartu Ärinõuandla.

 

Õpitoa läbiviimist toetavad Euroopa Regionaalarengu Fond ning Euroopa Sotsiaalfond.