Ettevõtlik laps on nutikas ja kraps!

Töötoas on 36 kohta.
Töötuba toimub Tartu Lasteaia Tripsik Triinu ja Taavi maja suures saalis.

Ettevõtlikkus tuleb kasuks igas eluvaldkonnas ja selle arendamisele tuleb panna rõhku juba varases lapseeas. Ettevõtliku hoiaku kujundamisel mängivad rolli nii lasteaed, hiljem kool ja õpetajad kui ka kodu, lapsevanemad ja sotsiaalne keskkond. Ettevõtluspädevust kujundatakse lasteaias eelkõige õpetaja hoiaku ja sõnumite kaudu, mida ta lastele edastab, toetades selle kaudu pädevuste kujunemise algeid.
Kuidas suunata lapsi nii, et neist saaks tulevikus algatusvõimelised täiskasvanud, ning milliseid tegevusi saab selleks kasutada? Mis on ettevõtlikkus ja ettevõtlikkuspädevus?
Iga osaleja saab vastuse nendele ja jooksvalt kerkivatele küsimustele ning ülevaate praktilistest tegevustest, mille abil õppimist juhtida. Jagatakse enesejuhtimise nippe nii õpetaja kui ka lapse tasandil, mis tuginevad koolitaja aastatepikkusele kogemusele ja tööle alushariduses. Samuti saab tutvuda lasteaedadele valminud ettevõtluspädevust ja rahatarkust tutvustava õppematerjaliga “Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb“.
Inna Sidoruk on mitme kirega ettevõtja, õpetaja, koolitaja, ettevõtte Lõhnakas OÜ ja Eesti Lõhnaspetsialistide Liidu asutaja, kaubamärgi Lõhnakas looja, ninatrenni meetodi edasiarendaja ja turuletooja ning ettevõtlusõppe ja lõhnamuusika huviringide juht. Muusika ja koolituse valdkonnas on ta tegutsenud 14 aastat, tehes koostööd nii Tartu Ülikooli kui ka Tallinna Ülikooliga, kuhu ta on kutsutud esinema ning üliõpilaste teadustöid juhendama ja nõustama.
2009. aastal lõpetas Inna Sidoruk kutsekeskharidusõpingud Tartu Heino Elleri nimelises muusikakoolis ja ta on ennast seejärel pidevalt täiendanud. 2015. aasta kevadel lõpetas ta magistriõpingud Tartu Ülikooli majandusteaduskonnas ettevõtluse ja tehnoloogia juhtimise erialal. Järgmise aasta kevadel lõpetas ta magistriõpingud Tartu Ülikooli haridusteaduskonnas koolieelse pedagoogi erialal. Aastast 2015 tegeleb ta Tartu Lasteaias Tripsik ettevõtlusõppega, olles seal korraldanud ettevõtlusõpperinge ning majandustunde ja -mänge. Ta on lasteaedadele valminud ettevõtluspädevust ja rahatarkust tutvustava õppematerjali „Vinks-Vonks 1 avastab ja seikleb“ üks autor.